Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 17:00
dhcontrol@gmail.com
0903 840550

Nhà máy SX Lon TBC Ball VN Bình Dương

Mô tả dự án:

Dự Án Sản Xuất Bao Bì Kim Loại Nhà máy SX Lon TBC – Ball VN, Bình Dương

 

Nhà máy SX Lon TBC Ball VN