Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 17:00
dhcontrol@gmail.com
0903 840550

DH CONTROLCông ty giám định hàng hóa Duy Hoàng - dhcontrol

Công Ty Cổ Phần Giám Định Hàng Hoá DUY HOÀNG (DHCONTROL) được thành lập theo giấy phép số 4103000796, ngày 22/01/2002 do sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp và đã được cấp các giấy xác nhận đủ điều kiện giám định.

– Công văn xác nhận phạm vi giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước về Hải Quan số 2193/HQTP – NV ngày 03/07/2003 của cục Hải Quan TPHCM Công văn xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá số 6500/TCHQ/VP ngày 24/12/2002 của Tổng Cục Hải Quan.

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 45951 ngày 04/04/2003 của Cục Sớ Hữu Công Nghiệp.

– Giấy xác nhận đủ điều kiện giám định hàng hoá phục vụ quản lý nhà nước do bộ Khoa Học – Công Nghệ Môi Trường và tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp số: 341/TĐC-THPC và 549/TĐC – THPC.

– Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 số 0079 – 2002 – AQ – SIN UKAS do tổ chức quản lý chất lượng quốc tế DNV của NAUY cấp ngày 8/3/2002.

– Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu tiêu chẩn TCVN 9001:2000 / ISO 9001:2000 số HT 1367/2.13.34 do Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn – Tổng cục Đo lường Chất lượng cấp, có giá trị đến ngày 22/05/2016.

– Giấy chứng nhận hội viên chính thức của VCCI số 2451/PTM HV do Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam cấp ngày 07/03/2002.