Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 17:00
dhcontrol@gmail.com
0903 840550

CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH HÀNG HÓA DUY HOÀNG - DHCONTROL

Quy định mới về phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

/
Bình luận0
/
Danh mục

(HQ Online)- Tổng cục Hải quan đang xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) về phân loại hàng hóa XK, NK.

Dự thảo Nghị định gồm 8 mục, bao gồm: quy định chung; Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; Phân loại hàng hóa; xác định trước mã số đối với hàng hóa XNK; Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế trong quá trình làm thủ tục hải quan; Phân tích, giám định để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Cơ sở dữ liệu về danh mục hàng hóa XNK Việt Nam; Điều khoản thi hành.

Trong đó, dự thảo Nghị định có 1 Điều quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc thực hiện phân loại hàng hóa XNK, quy định cụ thể phạm vi, chức năng, quyền hạn của các bộ ngành khi ban hành các quy định hoặc xem xét giải quyết các vấn đề có liên quan đến phân loại hàng hóa XNK. Cùng với đó, quy định rõ việc xây dựng các danh mục hàng hóa theo từng phạm vi quản lý của các bộ, ngành…

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định cũng quy định chi tiết về nguyên tắc phân loại hàng hóa: “Một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam”. Và hướng dẫn sử dụng kết quả phân loại cũng như hướng dẫn phân loại hàng hóa đối với một số trường hợp đặc biệt, máy móc liên hợp hoặc tổ hợp máy móc hoặc mát móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời…

Đặc biệt, dự thảo Nghị định đã dành riêng 1 mục quy định về việc kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế trong quá trình làm thủ tục hải quan để kiểm tra tính chính xác về tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế khai trên tờ khai hải quan với các thông tin ghi trên các chứng từ trong hồ sơ hải quan… giúp cho công tác quản lý hải quan được chặt chẽ hơn.

Được biết, dự thảo Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2016 theo đúng thời điểm có hiệu lực của Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi). Hiện dự thảo Nghị định đang được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến các đơn vị trong ngành.

Để lại bình luận