Thứ 2 - Thứ 7: 09:00 - 17:00
dhcontrol@gmail.com
0903 840550

DỰ ÁN

Caption placed here
 

Nhà máy SX Lon TBC Ball VN Bình Dương

Dự Án Sản Xuất Bao Bì Kim Loại Nhà máy SX Lon TBC – Ball VN, Bình Dương  
 

Nhà máy sản xuất của công ty Robert Bosch

Dự án nhà máy sản xuất của công ty Robert Bosch Đồng Nai